ozviyat  sharayet  faq

چرا بنفشه آفریقایی من در تابستان ها گل نمی دهد ؟

 

این مشکلی است که دوستداران این گل در فصول گرم و بویژه در مناطق گرمسیر با آن موجه هستند . برای حل این مشکل یکبار دیگر به شرایط مطلوب برای رشد و گلدهی این گیاه زیبا توجه کنید:

به ظاهر گیاهتان دقت کنید ، آیا آثاری از بیماری و یا آفت در آن می بینید ؟ برگ های پژمرده و احتمالا ناسالم اطراف گیاه را جدا نمایید. اگربرگ ها خاکی هستند آن ها را بشویید و خشک کنید.

نور را زیاد کنید. یادآوری می کنیم که هرگز گلدان خود را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید، اگر نور مصنوعی را مورد استفاده قرار می دهید زمان آنرا یک ساعت افزایش دهید و اگر از نور طبیعی استفاده می کنید ، محل گلدان را تغییر دهید.

مراقب دما باشید. بیشترین دما برای بنفشه آفریقایی 28 درجه سانتی گراد است. اگر این گیاه حساس 4-5 روز دردمای بالای 30 درجه سانتی گراد بماند بسیار آسیب خواهد دید .

از کود مخصوص گلدهی بنفشه آفریقایی استفاده کنید. استفاده مکرر از کود برگدهی در گیاه بالغ موجب سوختگی ریشه و اختلال درتغذیه و گلدهی می شود. چنانچه گیاه شما در دمای بالای 25 درجه سانتی گراد قرار دارد ، کوددهی را متوقف نمایید.

سعی کنید هر شش ماه یکبار خاک گلدان تان را عوض کنید زیرا استفاده از کود همراه با آب ولرم سبب تغییر pH خاک گلدان شما می شود، البته شستشوی ماهی یکبار خاک، از سطح بالای گلدان با استفاده از آب بدون کود این زمان را می تواند به سالی یکبار افزایش دهد اما پس از گذشت یکسال حتما خاک گلدان را با خاک تازه مخلوط ویژه بنفشه آفریقایی که متخلل و سبک بوده و اکسیژن هوا به سهولت از آن عبور می کند و pH نزدیک به هفت دارد، عوض کنید. این امر موجب اکسیژن گیری بهتر گیاه و به دنبال آن رشد بهتر و گلدهی می شود.