ozviyat  sharayet  faq

تکثیر بنفشه آفریقایی

 
 
یکی از آسان ترین گیاهان از جهت تکثیر ، بنفشه آفریقایی است. تکثیر این گیاه زیبا از چند طریق انجام می شود که در زیر شرح داده می شود:
 
 تکثیر از طریق بذر: این گیاه از طریق کاشت بذر قابل تکثیر است، می توان دو گونه مختلف را هیبرید کرد و بذر آن ها را کاشت و یا می شود از گرده های اندام نر یک بنفشه، تخمدان همان بنفشه را بارور کرد وبذر تهیه کرد ولی گیاهی که از کاشت این بذر می روید شبیه مادر خود نخواهد بود.
 
 
 کشت بافتی: در این روش، بنفشه بدست آمده دقیقا شبیه  گیاه مادر است. اندامی از گیاه مثلا یک برگ به تکه های کوچکی تقسیم شده، در محیط کشت استریل غنی از مواد غذایی گذاشته می شود و امکان می یابد که رشد کند. از هر تکه کوچکی  که در محیط کشت قرار می گیرد یک یا چند گیاهچه بدست می آید. بنفشه آفریقایی از این راه به سهولت تکثیر می شود. در سابق برای تدریس عملی کشت بافت از این گیاه استفاده می شده است. اما به طور کلی بنفشه آفریقایی از طریق کشت بافت زیاد نمی شود مگر توسط دانشجویان یا علاقمندان به این روش.
 
 
 تکثیر از طریق برگ: متداولترین روش برای تکثیر بنفشه آفریقایی، تکثیر از طریق برگ است. برای این کار یک برگ جوان و سالم (A) را بکنید و به طور مایل (B) دمبرگ آن را قطع کنید به طوریکه دو و نیم سانتی متر آن به پهنک وصل باشد (به این ترتیب گیاهچه بیشتری بدست می اورید تا اینکه قطع را به طور افقی انجام دهید). قدری خاک مخلوط مخصوص بنفشه آفریقایی را در گلدان کوچکی که ته اش سوراخ دارد بریزید. وسط خاک را با مداد یا وسیله ای مشابه گود کنید و دمبرگ را درآن قرار دهید
(C). اگر برگ مورد استفاده کوچک است می توانید بیش از یک برگ در گلدان قرار دهید. البته توجه داشته باشید که برگ ها از یک گونه باشند. به گلدان آب دهید و آن را درون کیسه پلاستیک یا ظرف شفاف تمیز بگذارید تا رطوبت زیادی زیر سر پوش جمع شود. مطمئن شوید که سرپوش شما منافذی برای عبور هوا دارد.
 
unnamed
 
 
تکثیر از طریق بخشی از برگ: گاهی برگی صدمه دیده از گونه نادری در اختیار شما قرار می گیرد که فقط یک قسمت از آن سالم است. در صورتی که رگبرگ اصلی آن سالم باشد می توانید از آن برای تکثیراستفاده کنید. برای اینکار، بخشی از قسمت سالم برگ را طوری ببرید که رگبرگ اصلی همراه آن باشد (E,D) واز طرف قسمت باریکتر آن را بکارید (F) و مانند آنچه در بالا شرح داده شد ادامه دهید.
 
unnamed6
 
تکثیر از طریق نیم برگ: بنفشه آفریقایی را می توان از طریق یک برش طولی و تهیه یک نیم برگ تکثیر کرد. برای این منظور، بنفشه را در امتداد رگبرگ اصلی برش طولی بدهید. رگبرگ اصلی (G) را دور بیاندازید حالا فقط دو نیم برگ دارید(H). شیار طولی به عمق 6/0 سانتی متر درخاک ایجاد کنید و هر نیم برگ را درون یک شیار وارد کنید (I) و قاعده کلی در مورد تکثیر از طریق برگ را دنبال کنید. پس از مدتی از قاعده هر رگبرگ فرعی، یک گیاهچه  رشد می کنند.
 
 
unnamed 2
 
تکثیر از طریق دُم گل: از دُم گل هم می توان بنفشه آفریقایی را تکثیر کرد به شرط این که زیر گل ها دو برگچه وجود داشته باشد (J). این راه تکثیر صحیح شیمر است. دُم گل را به اندازه دو و نیم سانتی متر از پهنک برگ قطع کنید و گل ها را بکنید (K) . دُم گل را در خاک مخلوط مخصوص بنفشه آفریقایی چنان بکارید که دو برگچه بیرون سطح خاک قرار گیرند. قاعده کلی تکثیر از طریق برگ را رعایت کنید. پس از چند هفته از زیر هر برگ یک گیاهچه  ظاهر می شود.
 
unnamed 3
 
تکثیر از طریق کندن پاجوش: گاهی در تنه بنفشه آفریقایی پا جوشی (L)  می روید. آن را بکنید و بکارید مطابق روش کلی کشت بنفشه آفریقایی  که در بالا شرح داده شد عمل کنید.از این راه برای افزایش شیمر هم می توانید استفاده کنید. برای تحریک تولید پاجوش می توان به گیاه استرس داد، مثلا آن را در شرایط بی آبی نسبی قرار داد و یا اینکه تاج گیاه را قطع کرد( آن را جداگانه در گلدانی بکارید). از محل قطع چندین پا جوش رشد می کند.
 
 
unnamed 4