ozviyat  sharayet  faq

تاثیر گیاه بر روان

 

 وضعیت روانی خود را از طریق نزدیکی با گیاهان در شرایط خوبی قرار دهید. برای دستیابی به این هدف متناسب با وقت و توان خود و فضای خانه تعدادی از گیاهان مورد علاقه خود را مثلا بنفشه آفریفایی را در محل مناسبی نگه داری کنید. چیدمان و نظافت و آراستگی گیاهان باید به گونه ای باشد که وقتی به آن ها نگاه می  کنید احساس خوب و لذت بخشی داشته باشید.  وقتي شما گياهان سرحالی که خوب رشد کرده اند مي بينيد از اين که به خوبي از ان ها مواظبت کرده ايد خوشحال مي شويد و چه بسا خستگی کار روزانه و احساس کسلی و دلخوری که زندگی به شما تحمیل کرده است فراموش می کنید برعکس، اگر فضایی که گل ها را نگه می دارید درهم و برهم باشد و گلدانها آراسته نباشند و برگ های پیر و خشکیده وگل های پژمرده کنده نشده باشند احساس بد و ناخوشایندی خواهید داشت. بنابراین، زیر گلدانی های کثیف را از محل نگه داری گیاهانتان دور کنید حتي اگر فورا آن ها را تمیز نکنيد، اجازه ندهید در محل نگه داری بنفشه هایتان باشند. برگ ها بايد همواره به درخشند و گل ها تر وتازه باشند.

 

2907

 

با بنفشه هایتان صحبت کنيد. برخی تجارب نشان می دهند که گياهان به صحبت هاي ما پاسخ مي دهند.آن ها را تحسين و تشويق کنيد به ان ها بگوئيد که زيبا هستند واگر تلاش کنند زيبا تر هم مي شوند.

 

la violeta africana ampliacion

 

همچنين با کسانی که گل پرورش مي دهند و یا به گل و گیاه علاقه دارند در باره گياهانتان صحبت کنيد آن ها با اشتیاق به شما گوش مي دهند.این گفتگو ها برایتان بسیار لذت بخش خواهد بود و دوستی به وجود آورده و آن را عمیق خواهد کرد.

 

boneca jardineira e violeta